Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 10 grudnia A.D. 2023 - 2. Niedziela Adwentu, kolor szat: fioletowy
 

VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Rozmnożenie chleba, Giovanni Lanfranco

Propria – teksty własne Mszy Świętej

Introit

Ps 27, 8-9

Dominus fortitudo plebis suae, et protector salutarium Christi sui est: salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae, et rege eos, usque in saeculum.

Ps 27, 1

Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas a me: nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum.

Gloria Patri...

Dominus fortitudo...

Pan siłą narodu swojego, możnym obrońcą swego Pomazańca. Wspomagaj lud swój, o Panie, i błogosław dziedzi-ctwu swemu; bądź nam pasterzem na wieki.

 

Do Ciebie wołam, o Panie, Boże mój, nie milcz na prośbę moją: bo jeśli milczeć będziesz, podobny się stanę schodzącemu do grobu.

Chwała Ojcu...

Pan siłą...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus virtutum, cuius est totum quod estoptimum: insere pectoribus nostrisamorem tui nominis, et praesta in nobisreligionis augmentum; ut, quae sunt bona,nutritas, ac pietatis studio, quae suntnutrita, custodias. Per Dominum nostrum...

Boże zastępów, wszelka doskonałość od Ciebie pochodzi! Zaszczep w sercach naszych miłość Imienia Twego i wzmóż w nas ducha zbożnego, zasil w nas co jest dobrego, a coś zasilił w dobroci Twojej troskliwie zachowaj. Przez Pana...

Lekcja

(Rz 6, 3-11)

Graduał i Alleluja

Ps 89, 13.1

Convertere, Domine, aliquantulum, et deprecare super servos tuos. Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenie.

Ps 30, 2-3

Alleluia, alleluia. In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum: in iustitia tua libera me, et eripe me: inclina ad me aurem tuam, accelera, ut eripias me. Alleluia.

Zwróć się do nas, Panie, i daj się ubłagać swym sługom. Panie, Tyś był ucieczką naszą po wszystkie czasy.

Alleluja, alleluja. W Tobie, Panie, nadzieję pokładam, niechże nie będę zawstydzony na wieki: w sprawiedli-wości Twojej ratuj mnie i ocal; skłoń ku mnie ucho Twoje i wybaw mnie co prędzej. Alleluja.

Ewangelia

(Mk 8, 1-9)

Ofertorium

Ps 16, 5.6-7

Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non moveantur vestigia mea: inclina aurem tuam, et exaudi verba mea: mirifica misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te, Domine.

Umocnij me kroki na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały me stopy. Nakłoń swoje ucho i usłysz me słowa. Okaż przedziwną dobroć swoją, Ty, co ratujesz ufających Tobie, Panie.

Sekreta

Propitiare, Domine, supplicationibusnostris, et has populi tui oblationesbenignus assume: et ut nullius sit irritumvotum, nullius vacua postulatio, praesta;ut, quod fideliter petimus, efficaciterconsequamur. Per Dominum nostrum...

Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i łaskawie przyjmij te dary ludu Twojego: aby zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku, niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie osiągnąć, o co z wiarą prosimy. Przez Pana naszego...

Prefacja

(O Trójcy Przenajświętszej)

Komunia

Ps 26, 6

Circuibo, et immolabo in tabernaculo eius hostiam iubilationis: cantabo, et psalmum dicam Domino.

Przystąpię i złożę w przybytku Jego dziękczynne ofiary, i będę śpiewał 
i przygrywał Panu.

Pokomunia

Repleti sumus, Domine, muneribus tuis:tribue, quaesumus; ut eorum et mundemureffectu, et muniamur auxilio. Per Dominumnostrum...

Darem świętym nasyceni, prosimy Cię Panie, skuteczne Jego działanie niechaj nas oczyści, a pomoc Jego nas wspiera. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.07.18 13:23, Tagi: