Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 2 października A.D. 2023 - , kolor szat:
 

VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Propria – teksty własne Mszy Świętej na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

 

Introit

Ps 46, 2

Omnes gentes, plaudite manibus : iubilate Deo in voce exultationis.

Ps 46, 3

Quoniam Dominus exelsus, terribilis : Rex magnus super omnem terram.

Gloria Patri...

Omnes gentes...

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

Bo Pan Najwyższy jest straszliwy, On jest Królem potężnym wszystkiej ziemi.

Chwała Ojcu...

Wszystkie narody...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, cuius providentia in sui dispositione non fallitur : te suplices exoramus ; ut noxia cuncta submoveas, et omnia nobis profutura concedas. Per Dominum nostrum...

O Boże, Opatrzność Twoja nie myli się nigdy w zarządzeniach swoich! Usilnie więc Ciebie błagamy, abyś usunął od nas co szkodliwe i udzielił nam wszystkiego, co pożyteczne. Przez Pana naszego...

Lekcja

( Rz 6, 19-23 )

Graduał i Alleluja

Ps 33, 12.6

Venite, filii, audite me : timorem Domi-ni docebo vos. Accedite ad eum, et illuminamini : et facies vestrae non confundentur.

Ps 46, 2

Alleluia, alleluia. Omnes gentes, plaudite manibus : iubilate Deo in voce exultationis. Alleluia.

Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie bojaźni Pańskiej was nauczę. Zbliżcie się do Niego, a opromieni was radość i twarzy waszej nie okryje hańba.

Alleluja, alleluja. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Alleluja.

Ewangelia

( Mt 7, 15-21 )

Ofertorium

Dan 3, 40

Sicut in holocaustis arietum et taurorum, et sicut in millibus agnorum pinguium : sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi : quia non est confusio confidentibus in te, Domine.

 

W miejsce całopalenia baranów, wołów oraz tysięcy tłustych baranków – tak niech się dokona ofiara nasza przed Tobą, aby się podobała Tobie, o Panie, który nie opuszczasz ufających Tobie.

Sekreta

Deus, qui legalium differentiam hostiarum unius sacrificii perfectione sanxisti : accipe sacrificium a devotis tibi famulis, et pari benedictione, sicut munera Abel, sanctifica ; ut, quod singuli obtulerunt ad maiestatis tuae honorem, cunctis proficiat ad salutem. Per Dominum nostrum...

Boże, Tyś w doskonałości jednej Hostii zebrał rozmaitość ofiar Starego Zakonu – przyjmij ofiarę, którą Ci wierni poddani składają i uświęć je, jakoś błogosławił dary Abla, a to, co każdy złożył na chwałę Majestatu Twego niechaj wszystkim posłuży ku zbawieniu. Przez Pana naszego...

Prefacja

O Trójcy Przenajświętszej

Komunia

Ps 30, 3

Inclina aurem tuam, accelera, ut eripias me.

Skłoń ku mnie ucho twoje i wybaw mnie prędko.

Pokomunia

Tua nos, Domine, medicinalis operatio, et a nostris perversitatibus clementer expediat, et ad ea quae sunt recta, perducat. Per Dominum nostrum...

Panie! Łaski Twej zbawienne działanie niechaj nas uwolni od złych skłonności 
i doprowadzi do tego, co godziwe. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.07.28 20:01, Tagi: