Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 maja A.D. 2024 - Poniedziałek wśród oktawy po Zesłaniu Ducha Świętego, kolor szat: czerwony
 

Wiadomości z :

14. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Kazanie na górze

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie ...

Dodane: 2015.08.29 18:27,
Tagi: propria
 

Święto Matki Bożej Częstochowskiej

Obraz Jasnogórski

Msza św. w klasycznej formie rytu rzymskiego o 17:15

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czas ...

Dodane: 2015.08.24 04:52,
Tagi:
 

13. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Jezus i trędowaty

Nadzieja naszego zbawienia opiera się na obietnicach Bożych. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że z tego potomstwa wybierze Zbawiciela świata. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg spełnił obietnicę zsyłając na świat swojego Syna, który ...

Dodane: 2015.08.22 19:38,
Tagi: propria
 

12. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Samarytanin

Słowa Chrystusa: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie» odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje ...

Dodane: 2015.08.15 18:05,
Tagi:
 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie NMP.

Maryja jest zapowiedzianą w raju Niewiastą, która całe życie pozostawała w nieprzyjaźni z szatanem (antyfona na ofiarowanie). Dzięki przywilejowi Niepokalanego Poczęcia odniosła zwycięstwo nad grzechem i dlatego została wyjęta spod powszechnego prawa rozkładu grobowego. Nie musiała, jak my, czekać aż do końca świata na ...

Dodane: 2015.08.15 06:08,
Tagi:
 

Wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie NMP.

Święto Wniebowzięcia jest najważniejszym i najstarszym świętem Matki Bożej. Największe święto Najświętszej Maryi Panny poprzedzamy dniem skupienia i modlitwy. «Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei» — usłyszymy w lekcji z Księgi Mądrości. Msza św. 14 sierpnia o 19:15.

Propria – teksty ...

Dodane: 2015.08.13 17:34,
Tagi:
 

11. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Uzdrwoienie głuchoniemego

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, kt ...

Dodane: 2015.08.08 23:33,
Tagi: propria
 

10. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Faryzeusz i celnik

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić ...

Dodane: 2015.08.01 13:49,
Tagi: propria