Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 maja A.D. 2024 - Poniedziałek wśród oktawy po Zesłaniu Ducha Świętego, kolor szat: czerwony
 

Wiadomości z :

Suche Dni letnie

Suche Dni

W środę, piątek i sobotę, (30 maja oraz  1. i 2. czerwca) przypadają w tym roku Suche Dni letnie. Suche Dni w tradycji Kościoła katolickiego to kwartalne dni postu obejmujące środę, piątek i sobotę, obchodzone na początku każdej z czterech pór roku. Letnie Suche Dni ...

Dodane: 2012.05.27 18:00,
Tagi:
 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

W dniu Pięćdziesiątnicy około  godziny 9 przed południem Duch Swięty zstąpił pod postacią wichru i ognia na uczniów zgromadzonych wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana dziś jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia (ant. na wejście, lekcja, ant. na komunię) i świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby ...

Dodane: 2012.05.24 13:49,
Tagi:
 

Niedziela po Wniebowstąpieniu

Dysputa przed Sanhedrynem (Fra Angelico)

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej (kolekta) i wzmocnienie naszych ...

Dodane: 2012.05.18 19:34,
Tagi:
 

Wniebowstąpienie Pańskie

Rembrandt, Wniebowstąpienie

Msza w klasycznym rycie rzymskim w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego o godzinie 19:30

Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Zmartwychwstania. Pascha — przejście Pańskie osiąga w tej tajemnicy swój kres. Człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę w nagrodę za doskonałe posłuszeństwo wobec Ojca. Wejście Chrystusa do nieba to wejście Arcykapłana ...

Dodane: 2012.05.16 14:45,
Tagi: propria
 

V Niedziela po Wielkanocy

Chrystus Zmartwychwstały

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci (antyfona na ...

Dodane: 2012.05.11 15:51,
Tagi: propria
 

IV Niedziela po Wielkanocy

Duch Święty

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy ...

Dodane: 2012.05.05 07:37,
Tagi: propria
 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Królowa Polski

Naród Polski wiele razy doświadczył w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc Jej orędownictwa zajaśniała szczególnie w czasie tzw. «potopu». Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ...

Dodane: 2012.05.02 18:42,
Tagi: