Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 21 lipca A.D. 2024 - 9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, kolor szat: zielony
 

Czwartek, Msza o powołania kapłańskie

Czwartek, dzień ferialny

4 lipca 2024 r. P. Msza św. będzie opdprawiona o godzinie 19.15. Formularz mszalny – wotywa o powołania kapłańskie.

Introit

Matth. 4, 18-19
Dominus secus mare Galilææ vidit duos fratres, Petrum et Andream, et vocavit eos:
Venite post me: faciam vos fieri piscatores hominum. 
Ps. 18, 2
Cæli enarrant gloriam Dei: et opera manuum eius annuntiat firmamentum. V. Gloria Patri.

Nad morzem Galilejskim Pan ujrzał dwóch braci, Piotra i Andrzeja i wezwał ich: Pójdźcie za mną: sprawię że staniecie się rybakami ludzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga dzieło rąk jego obwieszcza nieboskłon. Chwała Ojcu...

Kolekta

Mitte, quæsumus, Domine, operarios in messem tuam: ut Unigeniti Filii tui et præcepta iugiter serventur et ubique sacrificium innovetur: Qui tecum vivit…

Prosimy Cię, Panie, poślij robotników na żniwo Twoje, aby stale zachowywano przykazania Jednorodzonego Syna Twojego i wszędzie odnawiano Jego ofiarę. Który z Tobą...

Lekcja

Lectio libri Regum
(1 Reg. 3, 1-10)
In diebus illis: Ministrabat puer Samuel Domino coram Heli, et sermo Domini erat pretiosus in diebus illis: non erat visio manifesta. Factum est ergo in die quadam, Heli iacebat in loco suo, et oculi eius caligaverant, nec poterat videre: lucerna Dei antequam exstingueretur, Samuel dormiebat in templo Domini, ubi erat arca Dei. Et vocavit Dominus: Samuel. Qui respondens ait: Ecce ego. Et cucurrit ad Heli et dixit: Ecce ego, vocasti enim me. Qui dixit: Non vocavi; revertere et dormi. Et abiit et dormivit. Et adiecit Dominus rursum vocare Samuelem. Consurgensque Samuel, abiit ad Heli, et dixit: Ecce ego, quia vocasti me. Qui respondit: Non vocavi te, fili mi, revertere et dormi. Porro Samuel necdum sciebat Dominum, neque revelatus fuerat ei sermo Domini. Et adiecit Dominus, et vocavit adhuc Samuelem tertio. Qui consurgens, abiit ad Heli, et ait: Ecce ego, quia vocasti me. Intellexit ergo Heli quia Dominus vocaret puerum, et ait ad Samuelem: Vade, et dormi; et si deinceps vocaverit te, dices: Loquere, Domine, quia audit servus tuus. Abiit ergo Samuel, et dormivit in loco suo. Et venit Dominus et stetit, et vocavit sicut vocaverat secundo: Samuel, Samuel! Et ait Samuel: Loquere, Domine, quia audit servus tuus.

R. Deo gratias

1 Krl 3,1-10

W one dni młodzieniaszek Samuel służył Panu przed Helim, a słowo Pańskie było drogie w owe dni, nie było widzenia jawnego. Stało się tedy dnia jednego, Heli leżał na miejscu swoim, a oczy jego zaćmiły się były i nie mógł widzieć; zanim lampa Boża zgasła, Samuel spał w kościele Pańskim, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan Samuela, a on odpowiadając rzekł: "Otom ja!" I pobiegł do Helego, i rzekł: "Otom ja, boś mię wołał!" On rzekł: "Nie wołałem, wróć się, a śpij!" I poszedł, a spał. I zawołał Pan znowu Samuela, a Samuel wstawszy poszedł do Helego i rzekł: "Otom ja, boś mię wołał!" On odpowiedział: "Nie wołałem cię, synu mój, wróć się, a śpij!" A Samuel jeszcze nie znał Pana ani mu była objawiona mowa Pańska. I zawołał Pan Samuela jeszcze trzeci raz. A on wstawszy poszedł do Helego, i rzekł: "Otom ja, boś mię wołał!" Dorozumiał się tedy Heli, iż Pan wołał młodzieńca, i rzekł do Samuela: "Idź i śpij, a jeśli cię potem zawoła, rzeczesz: Mów, Panie, bo słucha sługa twój!" I poszedł Samuel i spał na miejscu swoim. I przyszedł Pan, i stanął, i zawołał jak był wołał dwa razy: "Samuelu, Samuelu!" I rzekł Samuel: "Mów Panie, bo słucha sługa twój!"

Graduał i Alleluja

(Ps. 26, 4)
Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ. V. Ut videam voluptatem Domini, et visitem templum eius. 
Alleluia, alleluia.
(Ps. 83, 5)
Beati qui habitant in domo tua, Domine: in sæcula sæculorum laudabunt te. Alleluia.

O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia. Abym zażywał słodyczy Pana, oglądał jego świątynię.
Alleluja Alleluja Błogosławieni którzy mieszkają w domu Twoim Panie. Będą Cię chwalili na wieki wieków Alleluja.

Ewangelia

 

Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem.
Ioann. 1, 35-51
In illo tempore: Stabat Ioannes, et ex discipulis eius duo. Et respiciens Iesum ambulantem, dicit: Ecce Agnus Dei. Et audierunt eum duo discipuli loquentem, et secuti sunt Iesum. Conversus autem Iesus, et videns eos sequentes se, dicit eis: Quid quæritis? Qui dixerunt ei: Rabbi (quod dicitur interpretatum Magister), ubi habitas? Dicit eis: Venite et videte. Venerunt, et viderunt ubi maneret, et apud eum manserunt die illo: hora autem erat quasi decima. Erat autem Andreas frater Simonis Petri unus ex duobus, qui audierant a Ioanne, et secuti fuerant eum. Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei: Invenimus Messiam (quod est interpretatum Christus). Et adduxit eum ad Iesum. Intuitus autem eum Iesus, dixit: Tu es Simon, filius Iona; tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus. In crastinum voluit exire in Galilæam, et invenit Philippum. Et dicit ei Iesus: Sequere me. Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate Andreæ et Petri. Invenit Philippus Nathanaël, et dicit ei: Quem scripsit Moyses in lege, et prophetæ, invenimus Iesum filium Ioseph a Nazareth. Et dixit ei Nathanaël: A Nazareth potest aliquid boni esse? Dicit ei Philippus: Veni, et vide. Vidit Iesus Nathanaël venientem ad se, et dicit de eo: Ecce vere Israëlita, in quo dolus non est. Dicit ei Nathanaël: Unde me nosti? Respondit Iesus, et dixit ei: Priusquam te Philippus vocavit, cum esses sub ficu, vidi te. Respondit ei Nathanaël, et ait: Rabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex Israël. Respondit Iesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis: maius his videbis. Et dicit ei: Amen, amen dico vobis, videbitis cælum apertum, et Angelos Dei ascendentes et descendentes supra Filium hominis.

R. Laus tibi, Christe!

Onego czasu znowu stał Jan i dwaj z uczniów jego, a patrząc na przechodzącego Jezusa rzekł: Oto Baranek Boży. I usłyszeli go, gdy mówił, dwaj uczniowie, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwrócił się i widząc ich, jak za nim idą, mówi do nich: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi (co znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz? Rzecze im: Pójdźcie, a zobaczycie. Poszli i zobaczyli, gdzie przebywał, i zostali z nim dnia tego, a była godzina prawie dziesiąta. A jednym z dwóch, którzy usłyszeli byli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw brata swego Szymona i rzekł mu: Znaleźliśmy Mesjasza (co znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus rzekł mu: Tyś jest Szymon, syn Jony; będziesz się nazywał Kefas, to znaczy: Piotr. Nazajutrz zamierzał Jezus iść do Galilei i spotkał Filipa. I rzecze do niego Jezus: Pójdź za mną. A Filip pochodził z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł mu Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Rzecze mu Filip: Pójdź, a zobacz. Ujrzał Jezus, że Natanael idzie do niego, i rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz podstępu. Pyta go Natanael: Skądże mnie znasz? Odpowiadając Jezus rzekł mu: Widziałem cię pierwej, nim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą. Odpowiedział mu Natanael mówiąc: Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzyłeś: więcej nad to zobaczysz. I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego

Ofertorium

(Ps. 15, 5)
Dominus pars hereditatis meæ et calicis mei: tu es qui restitues hereditatem meam mihi.

Pan częścią Dziedzictwa i kielicha mego to właśnie ty dział mój zabezpieczasz.

Sekreta

Munus quod offerimus, Domine, vitale populo tuo perfice sacramentum: ut in circuitu mensæ tuæ preces et hostias multiplicati tibi ministri committant. Per Dominum...
R. Amen.

Dar, który Ci składamy Panie, uczyń Sakramentem, dającym życie Twojemu ludowi, aby dookoła Twojego stołu coraz liczniejsi słudzy wysyłali do Ciebie modły i ofiary.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Prefacja zwykła

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Święty...

Komunia

(Ps. 65, 16)
Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum, quanta fecit animæ meæ.

Przyjdźcie wszyscy co się Boga boicie, słuchajcie mnie, a opowiem, jak wielkie rzeczy uczynił dla mej duszy.

Pokomunia

Oremus
Cælestibus repleti mysteriis, quæsumus, omnipotens Deus: ut ministros tuos et numero augeas et caritate sanctifices. 
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Nasyceni niebieskimi tajemnicami, prosimy Cię wszechmogący Boże, abyś pomnażał Swoje sługi w liczbę i uświęcał ich przez miłość.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 


Dodane: 2024.07.03 12:17, Tagi: