Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Niedziela po Wniebowstapieniu

Propria – teksty własne Mszy Świętej na Niedzielę po Wniebowstąpieniu

Introit

Ps 26, 7-9

Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te, alleluia : tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum; vultum tuum, Domine, requiram : ne avertas faciem tuam a me, alleluja, alleluja.

Ps 26, 1

Dominus illuminatio mea, et salus mea : quem timebo?

Gloria Patri...

Exaudi, Domine...

Usłysz mój głos, Panie, gdy wołam do Ciebie, alleluja. Do Ciebie mówi serce moje, szukam oblicza Twego. Oblicza Twego zawsze szukać będę. Ach, nie ukrywaj twarzy swej przede mną, alleluja, alleluja.

Pan światłem i zbawieniem moim : kogóż mam się lękać.

Chwała Ojcu...

Usłysz mój głos...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus : fac nos tibi semper et devotam gerere volun-tatem ; et maiestati tuae sincero corde servire. Per Dominum nostrum...

Wszechmogący, wiekuisty Boże, spraw, abyśmy Ci zawsze okazywali poddaną wolę, a Majestatowi Twemu ze szcze-rym sercem służyli. Przez Pana nasze-go...

Lekcja

(1P 4, 7-11)

Alleluja

Ps 46, 9

Alleluia, alleluia. Regnavit Dominus super omnes gentes : Deus sedet super sedem sanctam suam. Alleluia.

J 14, 18

Non vos reliquam orphanos : vado, et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum. Alleluia.

 

Alleluja, alleluja. Pan wszystkie ludy wziął wswoje władanie, Bóg na świętym zasiada już tronie. Alleluja.

 

Nie pozostawię was sierotami, odchodzę i znowu przyjdę do was, i radować się serce wasze. Alleluja.

Ewangelia

(J 15, 26 – 16,4)

Ofertorium

Ps 46, 6

Ascendit Deus in iubilatione, et Domi-nus in voce tubae, alleluia.

Wstąpił Bóg wśród radosnych śpiewów i Pan przy dźwięku trąby, alleluja.

Sekreta

Sacrificia nos, Domine, immaculata purificent : et mentibus nostis supernae gratiae dent vigorem. Per Dominum nostrum...

Nieskalane te ofiary niech nas oczyszczą, Panie, i obdarzą umysły nasze mocą łaski nadziemskiej. Przez Pana naszego...

Prefacja

O Wniebowstąpieniu

 

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus : per Chris-tum, Dominum nostrum.

Qui post resurexionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernentibus, est elevatus in caelum, ut nos divinitatis suae tribueret esse participes.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cum-que omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Prawdziwie jest to godne i spra-wiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże, przez Chrystusa Pana naszego.

Który po zmartwychwstaniu swoim wszystkim uczniom jawnie się ukazał

i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam uczestnictwo z Bóstwem swoim.

Przeto z Aniołami i Archaniołami,

z Tronami i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając :

Komunia

J 17, 12-13.15

Pater cum essem cum eis, ego servabam eos, quos dedisti mihi, alleluia : nunc autem ad te venio : non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo, alleluia, alleluia.

Ojcze, gdy byłem z nimi, czuwałem nad tymi, których mi dałeś, alleluja, teraz idę do Ciebie. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz żebyś ich zachował od złego, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Repleti, Domine, muneribus sacris : da, quaesumus ; ut in gratiarum semper actione maneamus. Per Dominum nostrum... Nasyceni świętymi darami Twoimi, prosimy Cię, Panie, daj nam w ustawicznym trwać dziękczynieniu. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.06.04 09:49, Tagi: