Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Oktawa Zesłania Ducha Świętego

Ten tydzień jest wyjątkowo interesującym okresem liturgicznym, w którym różnice między dwoma formami rytu rzymskiego są najbardziej widoczne. Nadzwyczajna forma, czyli ryt klasyczny zachowuje oktawę Zesłania Ducha Świętego oraz tak zwane Suche Dni. W nowym (zwyczajnym) rycie nie ma ani jednego ani drugiego. Obecność takich rozbieżności jest czymś zupełnie wyjątkowym w historii rytu rzymskiego, a nawet całej katolickiej liturgii. Zauważmy bowiem, że gdyby w naszej parafii odprawiana była codzienna Msza w nadzwyczajnym rycie, to na jednej Mszy tego samego dnia widzielibyśmy zielony kolor szat i formularz z czasu zwykłego, a na drugiej szaty czerwone i Mszę z oktawy Zesłania Ducha Św. Takie rzeczy w ogóle nie wystepowały przed 1969 r. i były niezwykle rzadkie przed 1988 r. w którym ukazało się motu proprio Ecclesia Dei.

Okres liturgiczny ("proprium de tempore" lub "Temporale" po łacinie) jest zbudowany wokół najstarszych i najważniejszych punktów roku kościelnego: Adwentu, Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego, Wielkiego Postu, Wielkanocy, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. W ciągu wieków Kościół wzbogacił obchody największych świąt poprzez  oktawy i wigilie. Wurtzburg lekcjonarza, rękopis z połowy wieku 7, i lekcjonarza Murbach około sto lat później świadczą między nimi do wszystkich tych samych obchodach sezonowych od Adwentu do Zesłania Ducha Świętego, jak tylko Mszał Piusa V, brakowało tylko Minor litania i oktawę Wniebowstąpienia. Większość z tych funkcji są oczywiście dość starsze niż rękopisy, na przykład Leon Wielki (444-461) głosił na Dni Ember, i wierzył, że ich pochodzenia apostolskiego. Tylko jedna cecha Właściwa pór roku, co zostało potwierdzone przez tych wczesnych rękopisów zniknął, "Pascha annotinum", który upamiętnia poprzedniego roku Wielkanoc i chrztu rocznicy katechumenów.

Minor litania zostały wprowadzone do liturgii w Rzymie za panowania Leon III (795-816), ale została założona w Galii przez św Mamertus Vienne ponad trzy wieki wcześniej, w oktawę Wniebowstąpienia został dodany przez St . Leon IV w 847. Przed 20 wieku, tylko dwa kolejne dodatki zostały wprowadzone w Temporale; dalsze odejmowanie zostały wykonane do 1969 roku. Święto Trójcy Świętej po raz pierwszy ustanowiony w diecezji Liège przez biskupa Stefana na początku wieku 10th, ale tylko bardzo powoli otrzymane przez rytu rzymskiego, papież Aleksander II (1061/73) znakomicie zauważył, że nie widzi więcej potrzeba Uroczystość Trójcy niż święto Jedności. Aby Liège należy również zaszczyt, że pierwszy obchodzony w uroczystość Bożego Ciała, oficjalnie ogłoszone dla Kościoła powszechnego w 1264 roku przez papieża Urbana IV. Święto to było również wolno być otrzymane w niektórych miejscach, ale przez 15 wieku, zarówno te obrzędy stały się powszechne; Właściwa pór roku otrzymane w ten sposób do reformy trydenckiej bez zmian, pozostał dokładnie takie same dla prawie cztery wieki, z jednym dodatkiem. Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, dodane do kalendarzu ogólnym przez bł. Pius IX w 1856 roku, została ostatecznie dodany do prawidłowego Seasons w 1928 r. przez Piusa XI, który wyraźnie chciał podkreślić wielkie znaczenie tego święta i poświęcenie przez co pierwszy taki Ponadto w prawie 700 lat.

Należy również zauważyć, że wiele cech tradycyjnych Właściwa pór roku są specjalnie Roman pochodzenia. Im krótszy Adwentu (Ambrozjańskiej Adwentu i bizantyjskiej szybko Narodzenia zarówno rozpocznie się w połowie listopada), Dni Ember, sezon Siedemdziesiątnicy, Męki Pańskiej, w odróżnieniu od Wielkiego Postu (funkcja, która jest bardziej widoczny w Urzędzie niż we Mszy ) i Major litania są pierwotnie romański, praktyk, z których niektóre zostały przyjęte przez innych obrzędów, a niektóre nie. Temporale Roman jest w tym zakresie z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych wszystkich zachodnich obrzędów.

W obrządku rzymskim został przyjęty w zachodniej Europie i poza nią w okresie wczesnego średniowiecza, Właściwa pór roku została podjęta w ramach jej jednolitość niemal doskonały, choć nie było centralnego organu liturgicznych zmusić poszczególnych kościołów do jej otrzymania w toto. Różne funkcje pozostało wspólne dla wszystkich rytu rzymskiego w zwyczaje i warianty do 1969 r., w ten sposób, w pierwszą niedzielę Adwentu, na przykład, była pierwszą niedzielę Adwentu co roku w każdym kościele, który następnie rytu rzymskiego na całym świecie . (Małe różnice z rzymskiego praktyce zdarzają się przed Trent, ale są one niewielkie i rzadkie, po Trent, są niespotykane.)

Sobór Watykański II w dekrecie o liturgii Sacrosanctum Concilium nigdzie nie sugeruje, że Temporale powinna zostać zmieniona, lub że jakiekolwiek cechą powinno być zniesione. Rzeczywiście, artykuł 107 tej samej konstytucji wyraźnie zakłada, że ​​nie zostanie zmieniony: "Rok liturgiczny ma być zmieniony tak, że tradycyjne zwyczaje i dyscypliny świętej sezony będzie zachowana lub przywrócona do warunków współczesnych. "Stwierdzenie to jest w doskonałej harmonii z umysłem wielkich uczonych Ruch Liturgiczny, takich jak Dom Guéranger, ks. Fortescue i bł. Ildefonse Schuster, który chciał dla tradycyjnych obrzędów, takich jak Dni Ember być bardziej głęboko wpojone w życie duchowe wiernych, jako nieodłączna część dziedzictwa liturgicznego Kościoła.

Wbrew temu, co mówi Sobór na ten temat, Właściwa pór roku były w szczególności zmiany w Novus Ordo. Cztery zestawy Dni Ember, Siedemdziesiątnicy, litania dużych i małych i oktawie Zesłania Ducha Świętego były tłumione; Męki Pańskiej został skutecznie włączono do Wielkiego Postu. Już przed Soborem, 1955 uproszczenia rubryk tłumione cztery oktawy czasowego cyklu (Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia, Bożego Ciała i bardzo późno Najświętszego Serca) oraz czuwanie (Trzech Króli), w wigilię Zesłania Ducha Świętego została pozbawiona chrztu bardzo stare charakter w Świętej reformy tydzień tego samego roku.

Jednym z najlepszych przykładów wzajemnego wzbogacania się tych form, które Ojciec Święty mówił w Summorum Pontificum będzie przywrócenie do posoborowej liturgii przynajmniej niektórych z głównych cech, które zostały wyeliminowane z Właściwa pór roku, najbardziej znanych wśród nich będzie oktawie Zesłania Ducha Świętego, tłumienia, które znakomicie przyniósł papieża Pawła VI do łez. Podobnie, bardzo trudno jest zobaczyć, co uzyskano przez usunięcie Septuagesima, utrata Męki Pańskiej, a skrócenie Triduum. W rycie tradycyjnym bardziej stopniowe podejście do męki i zmartwychwstania zachwyca ich znaczenie na nas bardziej skuteczny sposób, Paweł zauważył , gdy w porównaniu z czterech etapów przygotowań do Wielkanocy do "dzwony wzywając do niedzielnej Mszy św dzwonka z nich godzinę, pół godziny, piętnaście, a pięć minut przed czasem Mszy efekt psychologiczny i przygotowuje wiernych materialnie i duchowo w liturgii ".

Podobnie, to doskonały pomysł nie tylko do przywrócenia szybki dni tradycyjnym rycie, takich jak Dni Ember do Novus Ordo, ale także przywrócenie przynajmniej niektórych postach samych, z których większość została złagodzona lub zniesione na długo przed Sobór Watykański II. Stałej tradycji Pisma Świętego, Ojców Kościoła i katolickiego życia duchowego aż do naszej epoki jest jednomyślna na duchowych korzyści post i było nam ciężko wyobrazić sobie życia w większym stopniu potrzebują tego szczególnego znakiem sprzeciwu. Byłoby doskonale, że i niedawną decyzję konferencji angielski biskupów, aby przywrócić abstynencji od mięsa w piątki były naśladowane na całym świecie katolickim, byłoby jeszcze lepiej, gdyby takie abstynencji został przywrócony na swoje miejsce w ramach liturgicznych Kościoła życia, jak to było w starożytności i pozostaje wśród chrześcijan bizantyjskich.

Oczywiście, są też bardzo dużą liczbę różnic między kalendarze świąt Świętych w dwie formy rytu rzymskiego, i to wydaje się być przyczyną wielu dyskusji i niepokoje w niektórych miejscach. 1962 kalendarz ma więcej Świętych na nim (niektórzy twierdzą, że zbyt wiele), a kilka ważnych świąt zostały przeniesione z ich tradycyjne dni w 1969 r. Kalendarz lub stłumione. Problem ten będzie także, aby być zauważonym coraz bardziej w tych kościołach, gdzie obie formy rytu rzymskiego są zwyczajowo używane, zwłaszcza jeśli chodzi o święto patrona, na przykład. Jednak obecność wielu kalendarzy w obrządku rzymskim jest per se znacznie mniej problemów niż z dwiema różnymi Temporalia. Właściwa pór roku tradycyjnie jednolicie obserwowana część liturgii w całym obrządku rzymskiego, jak to jest w innych obrzędów, ale zawsze były znaczące różnice w kalendarzach dni Świętych z diecezji do diecezji, a nawet od jednego głównych kościół i inny w tej samej diecezji. W 1924 roku kalendarz Bazyliki Świętego Piotra zawarte 57 świąt, które nie były w kalendarzu ogólnym rytu rzymskiego, wiele z nich nie są także przechowywane w pozostałej części diecezji rzymskiej. Przed reformy liturgicznej Piusa V, 5 sierpnia było święto poświęcenia Matki Bożej Większej w Rzymie, w święto św Dominika w Zakonu Kaznodziejskiego i kilku diecezji, St Oswald w Anglii, a Przemienienia Pańskiego w Liège. To tylko jeden z wielu przykładów takich zmian w lokalnych kalendarzy, które można zauważyć, zarówno przed jak i po trydenckiej reform.

Pytanie o kalendarz świętych może zostać uznane za mniej pilne w odniesieniu do przyszłości reformy liturgicznej, chciałbym dodać, że istnieje jeden szczególny rys posoborowych reform, które powinny okazać się szczególnie użyteczne w rozwiązaniu go. Myślę, że powszechnie uznaje się, że kalendarz z 1962 roku jest trochę zbyt pełny, a kalendarz z 1969 roku trochę skromne. Wprowadzenie opcjonalnego pamięci w Zwyczajnym Formularz rozwiązuje problem bardzo ładnie; kalendarza może być nadziewane tak pełna, jak chcesz ze świętymi, ale prowadzenie świąt nie będzie musiał udowodnić, zbyt monotonne. Z drugiej strony, utrzymanie dni Świętych, jak rocznice, które jest bardzo powszechne w trydenckiej okresu, ale prawie nie było z Novus Ordo, powinna zostać ponownie wprowadzone do tej ostatniej, by uhonorować tych świętych, którzy nie są przechowywane z pełną święto. Byłoby to również przywrócenie integralności różnych okresów liturgicznych z Temporale, które w Zwyczajnym Formularz nie wspomniano w ogóle, gdy święto występuje.


Dodane: 2011.06.16 15:59, Tagi: