Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Św. Andrzeja Boboli, Męczennika (16 maja)

Św. Andrzej Bobola

Msza św. o godz. 12:00

Św. Andrzej urodził się w ziemi Sandomierskiej w roku 1592. Kształcił się w kolegium jezuickim w Wilnie i tam wstąpił do tegoż zakonu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w Wilnie, a potem jako misjonarz ludowy na Polesiu, gdzie pojednał z Kościołem wielu schizmatyków. 16 maja 1657 roku pochwycili go schizmatyccy Kozacy i okrutnie zamęczyli w Janowie Poleskim. Ciało, do dzisiaj nie zepsute, spoczywa w Warszawie.

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na 16 maja.

Introit

Protexisti me, Deus, a convéntu malignántium, allelúia: a multitúdine operántium iniquitátem, allelúia, allelúia. Ps. Exáudi, Deus, oratiónem meam cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam. Gloria Patri. Sprawiedliwy weseli się w Parni i do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią. Ps. Słuchaj, Boże, głosu mojego, gdy się żalę; od strachu przed wrogiem zachowaj me życie. V. Chwała Ojcu.

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui in confessione verae fidei beatum Andream, multiplici suppliciorum genere excruciatum, illustri martyrio coronasti: praesta, quaesumus; ut nos in eadem fide stabiles, adversa potius omnia, quam animae detrimentum patiamur. 
Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Boże, który świętego Andrzeja udręczonego rozlicznymi katuszami za wyznawanie prawdziwej wiary uwieńczyłeś świetnym męczeństwem; spraw, prosimy Cię, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli ponieść raczej wszystkie przeciwności niż szkodę na duszy.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Lekcja

Mdr 5, 1-5

Stabunt justi in magna constantia adversus eos, qui se angustiaverunt, et qui abstulerunt labores eorum. Videntes turbabuntur timore horribili, et mirabuntur in subitatione insperatae salutis, dicentes intra se, pœnitentiam agentes, et prae angustia spiritus gementes: Hi sunt, quos habuimus aliquando in derisum, et in similitudinem improperii. Nos insensati vitam illorum aestimabamus insaniam, et finem illorum sine honore: ecce quomodo computati sunt inter filios Dei, et inter Sanctos sors illorum est.

Sprawiedliwi staną z wielką stanowczością na przeciw tych, którzy ich uciskali i zniweczyli ich trudy. Na ten widok zatrwożą się lękiem przeraźliwym i zadziwią z powodu prędkiego a niespodziewanego wybawienia, mówiąc do siebie z żalem i jęcząc w ucisku ducha: «Oto ci, których niegdyś wystawialiśmy na pośmiewisko i jakby na wzgardę. My nierozumni za szaleństwo poczytaliśmy ich życie, a koniec ich za czci pozbawiony: a oto jak zostali oni policzeni między synów Bożych, a udział ich ze świętymi».

Graduał i Alleluja

Alleluia allelúia. Confitebúntur cœli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia sanctórum. Alleluia. Alleluia. Posuísti, Dómine, super caput ejus corónam de lápide pretióso. Alleluia.

Alleluja, alleluja. Niebiosa wielbią cuda Twoje, Panie, a wierność Twoją - zgromadzenie świętych. Alleluja.
Panie, włożyłeś mu na głowę korone z drogich kamieni. Alleluja.

Ewangelia

J 15, 1-7

In illo témpore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum Vitis vera: et Pater Meus agriocola et. Omnem palmitem in Me non ferentem fructum, tollet eum: et omnem, qui fert fructum, purgabit eum, ut fructum plus afferat. Jam vos mundi estis propter sermonem, quem locutus sum vobis.

Manete in Me: ut Ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semitipso nisi manserit in vite: sic nec vos, nisi in Me manseritis. Ego sum Vitis, vos palmites: qui manet in Me, et Ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine Me nihil postestis facere. Si quia in Me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet et colligent eum, et in ignem mittent, et ardet.

Si manseritis in Me, et verba Mea in vobis manserint: quodcumque volueritis, peretis, et fiat vobis.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Jam jest prawdziwy krzew winny, a Ojciec mój jest rolnikiem. Wszelką latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odetnie, a tę, która przynosi owoc oczyści, aby więcej owocu przynosiła. Wy już jesteście oczyszczeni, dzięki nauce, którą wam oznajmiłem.

Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie tkwi w winnym krzewie, tak i wy, jeśli we mnie pozostawać nie będziecie. Jam winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie będzie trwał we mnie, odrzucony będzie precz, niby latorośl, i uschnie; zbiorą ją, do ognia wrzucą i zgorzeje.

Jeśli trwać będziecie we mnie, a słowa moje w was, o cokolwiek zechcecie, prosić będziecie, a stanie się wam». 

Ofertorium

Confitebuntur cœli mirabília tua, Dómine, et veritátem tuam in ecclésia sanctórum, allelúia, allelúia

Niebiosa wielbią cuda Twoje, Panie, a wierność Twoją zgromadzenie świętych.

Sekreta

Offerimus tibi, Domine, hostiam immaculatam unigeniti Filii tui, enixe deprecantes, ut, quae pro salute nostra humiliter petimus, beati Andreae Martyris tui precibus et intercessione consequamur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.  
R. Amen.
Składamy Ci, Panie, niepokalaną ofiarę Jednorodzonego Syna Twego, usilnie błagając, abyśmy przez modlitwę i orędownictwo św. Andrzeja, Twego Męczennika, uzyskali to, o co z pokorą prosimy dla swego zbawienia. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Komunia

Laetabitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde, allelúia, allelúia.

Sprawiedliwy weseli się w Panu i do niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią. Alleluja, alleluja.

Pokomunia

Dum haec sancta, Domine, in honorem beati Andreae Martyris tui de altari libavimus: concede propitius; ut, cuius exemplis instruimur, invictam constantiam imitemur. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Panie, gdyśmy spożyli te święte dary z ołtarza ku czci św. Męczennika Twego Andrzeja, udziel nam łaskawie, abyśmy pouczeni jego przykładem naśladowali niezłomną jego stałość. Przez Pana  naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodane: 2015.05.15 09:00, Tagi: propria