Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

Św. Stanisław

Msza św. o godz. 19:15

Nie byłoby restytucji polskiego Królestwa, czyli odnowy polskiej suwerenności bez wielkiego przebudzenia duchowego, które pozostawało w ścisłym związku z rozwojem kultu św. Stanisława. Jego kanonizacja w Rzymie była tego zwieńczeniem, ale przecież nie zakończeniem. Wiedziano, że król nie powróci jeśli królestwo wcześniej nie zrośnie się, przede wszystkim duchowo. Tak jak u genezy polskiego Królestwa stał święty Wojciech i Jego ofiara, tak odrodzenie Królestwa pod koniec trzynastego wieku jest ściśle związane z ożywieniem kultu św. Stanisława. Z tą obietnicą, którą zawiera zredagowany w połowie trzynastego stulecia „Żywot św. Stanisława” autorstwa Wincentego z Kielczy, że tak jak porąbane ciało świętego biskupa cudownie zrosło się, tak i za sprawą Bożą połączy się na nowo podzielone polskie Królestwo. Ład moralny poprzedza ład polityczny.

Grzegorz Kucharczyk

Za: pch24.pl

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na 8 maja.

Introit

Ps 63, 3
Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, alleluia : a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia.
Ps 63, 2
Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor : a timore inimici eripe ani-mam meam.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, alleluia : a multitudine operan-tium iniquitatem, alleluia, alleluia.

Ukryłeś mnie, Boże, przed zgrają złośników, alleluja, i przed gromadą bezecnych, alleluja, alleluja.

Usłysz, Boże, głos mój błagalny, przed strasznym wrogiem broń życia mego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ukryłeś mnie, Boże, przed zgrają złośników, alleluja, i przed gromadą bezecnych, alleluja, alleluja.

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, pro cuius honore gloriosus Pontifex Stanislaus gladiis impiorum occubit: praesta, quaesumus; ut omnes, qui eius implorant auxilium, petitonis suae salutarem consequantur effectum.
Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Boże! Dla chwały Twojej sławny biskup Stanisław poległ od miecza bezbożnych: błagamy Cię, aby wszyscy, którzy wzywaja jego pomocy osiągnęli skutek zbawienny próśb swoich. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Lekcja

Hbr 5 1-6  

Graduał i Alleluja

J 10, 14
Alleluia, alleluia. Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas et cognoscunt me meae. Alleluia.
Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchizedech. Alleluia.
Alleluja, alleluja. Jam jest pasterz dobry; znam owce swoje i one nie znają. Alleluja.
Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. Alleluja.

Ewangelia

J 10, 11-16  

Ofertorium

Posuisti, Domine, in capite eius coronam de lapide pretioso; vitam petiit a te, et tribuisti ei, alleluia.

Włożyłeś mu, Panie, na głowę koronę z drogich kamieni. Prosił Ciebie o życie i użyczyłeś mu, alleluja.

Sekreta

Munera tibi, Domine, dicata sanctifica: et, intercedente beato Stanislao Martyre tuo atque Pontifice, per eadem nos placatus intende.
Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.
Poświęć, Panie, złożone dary i za przyczyną św. Stanisława męczennika swego i biskupa, daj się przez nie przebłagać i bądź nam przychylny. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Prefacja Wielkanocna

Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare: Te quidem Domine, omni tempore, sed in hoc potissimum die gloriosus praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus.
Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit.
Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus cumque omni militia caelestis exercitus hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie godnie jest to i sprawied-liwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko
z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.

On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.

Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszyst-kimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Święty...

Komunia

J 10, 14
Ego sum pastor bonus, alleluia ; et cognosco oves meas et, cognoscunt me meae. Alleluia, alleluia.

Jam jest pasterz dobry, alleluja. Znam owce swoje i one nie znają. Alleluja, alleluja.

Pokomunia

Oremus

Haec nos communio, Domine, purget
a crimina: et, intercedente beato Stanislao Martyre tuo adque Pontificae, celestiis remedii faciat esse consortes. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

 

Ta Komunia, Panie, niechaj nas oczyści z grzechu i za przyczyną św, Stanisława, Męczennika Twego i biskupa, zapewni nam uczestnictwo w niebieskim odkupieniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Dodane: 2015.05.08 11:21, Tagi: