Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Missa solemnis

Propria – teksty własne Mszy Świętej na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

Introit

Ps 47, 10-11

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae: iustitia plena est dextera tua.

Ps 47, 2

Magnus Dominus, et laudabilis nimis: incivitate Dei nostri, in monte sancto eius.

Gloria Patri...

Suscepimus, Deus...

Wysławiamy miłosierdzie Twoje, Boże, pośrodku świątyni Twojej. Jak Imię Twoje, o Boże, tak chwała Twoja sięga aż po krańce ziemi; sprawiedliwości pełna jest Twoja prawica.

Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały – w sławetnym grodzie swoim, na górze świętej.

Chwała Ojcu...

Wysławiamy miłosierdzie...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Largire nobis, qaesumus, Domine, semperspiritum cogitandi quae recta sunt,propitius et agendi : ut, qui sine te essenon possumus, secundum te viverevaleamus. Per Dominum nostrum...

Użycz nam miłościwie, prosimy Cię Boże, ducha rozważania i spełniania tego, co słuszne, a że bez Ciebie istnieć nie możemy, daj nam żyć według woli Twojej. Przez Pana naszego...

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.

(Rom 8:12-17)

Fratres: Debitóres sumus non carni, ut secúndum carnem vivámus. Si enim secúndum carnem vixéritis, moriémini: si autem spíritu facta carnis mortificavéritis, vivétis. Quicúmque enim spíritu Dei aguntur, ii sunt fílii Dei. Non enim accepístis spíritum servitútis íterum in timóre, sed accepístis spíritum adoptiónis filiórum, in quo clamámus: Abba - Pater. - Ipse enim Spíritus testimónium reddit spirítui nostro, quod sumus fílii Dei. Si autem fílii, et herédes: herédes quidem Dei, coherédes autem Christi. R. Deo gratias

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Graduał i Alleluja

Ps 30, 3; 70,1

Esto mihi in Deum protectorem, et in locumrefugii, ut salvum me facias. Deus, in tesperavi: Domine, non confundar inaeternum.

Ps 47, 2

Alleluia, alleluia. Magnus Dominus, etlaudabilis valde, in civitate Dei nostri, inmonte sancto eius. Alleluia.

Bądź dla mnie skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku. W Tobie, Boże, pokładam nadzieję, niechże nie będę zawstydzony na wieki.

Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały – w sławetnym grodzie swoim, na górze świętej. Alleluja.

Ewangelia

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

R. Gloria tibi Domine!

Luc 16:1-9

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo quidam erat dives, qui habébat víllicum: et hic diffamátus est apud illum, quasi dissipásset bona ipsíus. Et vocávit illum et ait illi: Quid hoc audio de te? redde ratiónem villicatiónis tuæ: iam enim non póteris villicáre. Ait autem víllicus intra se: Quid fáciam, quia dóminus meus aufert a me villicatiónem? fódere non váleo, mendicáre erubésco. Scio, quid fáciam, ut, cum amótus fúero a villicatióne, recípiant me in domos suas. Convocátis itaque síngulis debitóribus dómini sui, dicébat primo: Quantum debes dómino meo? At ille dixit: Centum cados ólei. Dixítque illi: Accipe cautiónem tuam: et sede cito, scribe quinquagínta. Deínde álii dixit: Tu vero quantum debes? Qui ait: Centum coros trítici. Ait illi: Accipe lítteras tuas, et scribe octogínta. Et laudávit dóminus víllicum iniquitátis, quia prudénter fecísset: quia fílii huius saeculi prudentióres fíliis lucis in generatióne sua sunt. Et ego vobis dico: fácite vobis amicos de mammóna iniquitátis: ut, cum defecéritis, recípiant vos in ætérna tabernácula.

R. Laus tibi, Christe!

S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą". Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?" Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Ofertorium

Ps 17, 28.32

Pópulum húmilem salvum fácies, Dómine, et óculos superbórum humiliábis: quóniam quis Deus præter te, Dómine?

Ty, Panie, ratujesz lud uciemiężony,
a oczy hardych uniżasz, bo któż Bóg prawdziwy prócz Ciebie, Panie?

Sekreta

Suscipe, quaesumus, Domine, munera, quae tibi de tua largitate deferimus: ut haec sacrosancta mysteria, gratiae tuae operante virtute, et praesentis vitae nos conversatione sanctificent, et ad gaudia sempiterna perducant. Per Dominum nostrum...

Przyjmij, prosimy Cię Panie, daninę, którą z dobrodziejstw Twoich składamy Tobie, a ta czynność przenajświętsza niech uświęci działaniem Twej łaski drogi naszego życia i nas doprowadzi do wiecznych radości. Przez Pana naszego...

Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej)

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie: Święty...

Komunia

Ps 33, 9

Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus : beatus vir, qui sperat in eo.

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który ufa Jemu.

Pokomunia

Sit nobis, Domine, reparatio mentis et corporis caeleste mysterium : ut, cuius exsequimur cultum, sentiamus effectum.Per Dominum nostrum...

Niebiański ten Sakrament Panie, niech odnowi umysły i ciała nasze, abyśmy doznali skutków tajemnic, które ze czcią sprawujemy. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.08.06 11:43, Tagi: