Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 czerwca A.D. 2024 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie NMP

Propria – teksty własne Mszy Świętej na Święto Wniebowzięcia NMP

Introit

Ap 12, 1

Signum magnum apparuit in caelo : mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et incapite eius corona stellarum duodecim.

Ps 97, 1

Cantate Domino canticum novum : quia mirabilia fecit.

Gloria Patri... Signum magnum...

Znak wielki ukazał się na niebie : Niewiasta obleczona w słońce i księżyc u jej stóp, a na jej głowie korona
z gwiazd dwunastu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów.

Chwała Ojcu... Znak wielki...

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Omnipotens sempiterne Deus, quiimmaculatam Virginem Mariam, Filii tuiGenetricem, corpore et anima ad cealestemgloriam assumpsisti : concede, quaesumus; ut, ad supernam semper intenti, ipsiusgloriae mereamur esse consortes. Pereundem Dominum nostrum...

Wszechmocny, wiekuisty Boże, Tyś wziął Niepokalaną Dziewicę Maryję Matkę Syna Twego, wraz z ciałem
i dusza do chwały niebieskiej, spraw, prosimy Cię, abyśmy zwracając się nieustannie ku sprawom nadziemskim, godni byli wziąć udział w jej chwale. Przez tegoż Pana naszego...

Lekcja

Léctio libri Iudith.

(Iudith 13, 22-25; 15:10)

Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad níhilum redégit inimícos nostros. Benedícta es tu, fília, a Dómino Deo excelso, præ ómnibus muliéribus super terram. Benedíctus Dóminus, qui creávit coelum et terram, qui te direxit in vúlnera cápitis príncipis inimicórum nostrórum; quia hódie nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum, qui mémores fúerint virtútis Dómini in ætérnum, pro quibus non pepercísti ánimæ tuæ propter angústias et tribulatiónem géneris tui, sed subvenísti ruínæ ante conspéctum Dei nostri. Tu glória Ierúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri.

R. Deo gratias

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu

Graduał i Alleluja

Ps 44, 11-12.14

Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam, et concupiscet rex pulchritudinem tuam. Tota decora ingreditur filia Regis, texturae aurae sunt amictus eius.

Alleluia, alleluia. Assumpta est Maria in caelum : gaudet exercitus Angelorum.Alleluia.

Słuchaj córko, a patrz, nakłaniaj ucho, a rozmiłuje się Król w piękności twojej. Przepychem lśniąca wchodzi córka królewska, Jej szata złotem przetykana.

Alleluja, alleluja. Wzięta jest Maryja do nieba, radują się zastępy Aniołów. Alleluja.

Ewangelia

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

R. Gloria tibi Domine!

(Luc 1:41-50)

In illo témpore: Repléta est Spíritu Sancto Elisabeth et exclamávit voce magna, et dixit: Benedícta tu inter mulíeres, et benedíctus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut véniatmater Dómini mei ad me? Ecce enim ut facta est vox salutatiónis tuæ in áuribus meis, exsultávit in gáudio infans in útero meo. Et beáta, quæ credidísti, quóniam perficiéntur ea, quæ dicta sunt tibi a Dómino. Et ait María: Magníficat ánima mea Dóminum; et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ, ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericórdia eius a progénie in progénies timéntibus eum.

R. Laus tibi, Christe!

(Łk 1, 41-50)

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.

Ofertorium

Inimicitias ponam inter te et Mulierem, et semen tuum et Semen illius.

Położę nieprzyjaźń między Tobą a Niewiastą, i między potomstwem twoim, a Potomstwem jej.

Sekreta

Ascendat ad te, Domine, nostrae devotionis oblatio, et, beatissima Virgi-nae Maria in caelum assumpta inter-cedente, corda nostra, caritatis igne succensa, ad te iugiter adspirent. Per Dominum nostrum...

Pobożna ofiara nasza niechaj wstąpi do Ciebie, Panie, a za wstawiennictwem Błogosławionej Dziewicy Maryi Wnie-bowziętej, niechaj serca nasze, ogniem miłości rozpalone dążą nieustannie ku Tobie. Przez Pana naszego...

Prefacja

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: et te in Assumptione beatae Mariae semper Virginis collaudare, benedicere et praedicare.

Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit: et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum.

Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli, caelorumque Virtutes ac beata Seraphim socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

Sanctus...

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże, a czcząc Wniebowzięcie Błogosławionej Maryi zawsze Panny, Ciebie chwalili, błogosławili i uwielbiali.

Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego, 
i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Przez niego majestat Twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, z drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie
z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, moce niebieskie i błogosławione serafiny. Dozwól, błagamy, aby
i nasze głosy przyłączyły się do nich
i ze czcią uniżoną wymawiały:

Komunia

(Łk 1, 48-49)

Beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est.

Błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy ten, który możny jest.

Pokomunia

Sumptis, Domine, salutaribus sacramentis: da quaesumus ; ut, meritis et intercessione beate Virginis Mariae in caelum assumptae, ad resurectionis gloriam perducamur. Per Dominumnostrum...

Po spożyciu zbawczego sakramentu, prosimy Cię, Panie, spraw, byśmy przez zasługi i wstawiennictwo Błogosławio-nejDziewicy Maryi Wniebowziętej, doprowadzeni zostali do chwały zmart-wychwstania. Przez Pana naszego...


Dodane: 2011.08.14 11:37, Tagi: